تهدید تنوع زیستی

حدود 99 درصد کل گونه های که تا بحال زندگی می کرده اند منغرض شده اند . با این حال امروزه انواع موجدات بیشتری از هر زمان دیگر درتاریخ 6/4 میلیارد ساله کره زمین ممکن است وجود داشته باشد . در ابتدا میکروبهای تک سلولی دنیای آبی سخره ای برای خود داشته اند .

تاریخ:    

انفجار جمعیت

شمار انسانها جمعیت سیاره زمین تقریباً بالغ بر 6 میلیارد نفر است و در هر ثانیه هم 3 نفر به آن اضافه می شود .با چنین روندی سالانه 90میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود.

تاریخ:    

اولین سازندگان فلز

شف فلز یکی از قدیمیترین علوم را در تاریخ بشر بوجود آورد . تاریخ پیدایش و بکار گیری فلز به 6000 سال قبل از میلاد می رسد . انسان ابتدا به طلا دست یافت و از آن زینت آلات و هنر دستی ساخت .پیدایش فلز و استفاده از آ نها تحول قابل توجهی در زندگی اسانهای اولیه بوجود آوردو رابطه مردمان اولیه را باعث گردید.

تاریخ:    

غریزه مادری

فیلم مستند برادران امیدوار که به کارگردانیدر 70 میلیون سال قبل نوعی از دایناسورها در سرزمینهای مغولستان به حرکت درآمدند. SAUROPHUS

تاریخ:    

اسکلت انسان

سازگاری با آب، هوا و محیط تنوع و اختلاف فیزیکی مشهود در انسانها نتیجه سازگاری اجداد آنها با منطقه جغرافیاییدر دوران ماقبل تاریخ می باشد.

تاریخ:    

پیدایش انسان

قرن هاست که بشر قدرت تخیل خود را بکار گرفته تا بتواند تعیین کند مبداء پیدایش و مکانی که انسان از آن منشاء گرفته از کدام نقطه بوده است.

تاریخ: