ملاقات عیسی و عبداله بعد از سالها

دو برادر که تمامی سفرها را با هم بودند و اینک هر کدام در بخشی از کره خاکی هستند اما دلهایشان هر لحظه با هم است بهعد از سالها با همدیگر ملاقات کردند. آقای عیسی امیدوار طی سفری که به شیلی داشت بعد از سالها با عبداله دیدار کردند. عبداله امیدوار هم اینک در شیلی ساکن است و صاحب کمپانی فیلم سازی است.

این خبر در رسانه های کشور شیلی منتشر بازتاب داشت و مصاحبه ای با دو برادر انجام دادند.


ملاقات دو برادر در شیلی

دیدگاه های مرتبط با "ملاقات عیسی و عبداله بعد از سالها"

0 دیدگاه