تهدید تنوع زیستی

حدود 99 درصد کل گونه های که تا بحال زندگی می کرده اند منغرض شده اند . با این حال امروزه انواع موجدات بیشتری از هر زمان دیگر درتاریخ 6/4 میلیارد ساله کره زمین ممکن است وجود داشته باشد . در ابتدا میکروبهای تک سلولی دنیای آبی سخره ای برای خود داشته اند . طی دوران کامبرین(Cambrain ) که 450 میلیون سال آغاز شد زندگی حیوانی پیچیده به شدت افزایش یافت و پس از آن بعضی از آنان از بین رفتند.حداقل در پنج برهه در زمان گذشته انقراضهای عظیم گونه هایی را در سراسر جهان و در زمان نسبتا کوتاهی از بین بردند. انقراض اردوویشن(Ordovican)در 370 میلیون سال پیش تقریبا به همین ناگواری و ناهنجاری بود. بدترین فروپاشی مربوط به انقراض دوران پرمیان(Permian ) در 250 میلیون سال پیش بود که باعث از بین رفت بیش از 90 درصد همه موجودات دریایی شد. در پی آن 210 میلیون سال پیش دوران تریاسیک(Triassic) بود. انقراض دوران کرتاسئوس (Cretaceous) در 65 کمیلیون سال پیش به دوران دایناسورها پایان دادو حدود دوسوم همه حیوانات را از بین برد. در هر دگرگونی سطح زمین برخی از گونه ها به یک باره به سوی دیگر منتقل می شدندو بازگشت آنها میلیون ها سال به طول می انجامید. زیسشت شناسان از یک موج دیگر خبر می دهد ه انقراض ششم است و این اولین موردی است که در اثر تاثیرات بشری بوجود خواهد امد. چنانچه دوران بازگشت و احیایی وجود داشته باشد، در دوران نسل انسانی معنایی نخواهد داشت. از زمان پیشرفت کشاورزی در حدود 120/000 سال پیش جمعیت انسان بصورت تصاعدی افزایش یافته است. استفاده از منابع طبیعی زمین هم به همین ترتیب افزایش چشمگیری داشته است. امروزه انسانها حدود نیمی از محصولات بیولوژیکی و بیش از نیمی از آب شیرین موجود در سطح زمین بهره می گیرند با این که مستقیما استفاده می کنند. بزرگترن تهدید علیه تنوع از بین رفتن زیستگاههای و فرسایش حاصل از قطع درختان وماهیگیری است.هر دو این کارها باعث نابودی محیط زیست و محرم کردن آن گونه های مهم جانداران می شود. منطقه وسیعی از جنگلهی آمازون در خاک برزیل و نیز بقیه آن که متعلق به چندین کشورهای آمریکای جنوبی است میلیونها هکتار درختان جنگل برای مراتع کشاورزی قطع و سوزانده شده است. بهمین نسبت مالزی، اندونزی، استرالیا و مکانهای دیگر جنگلها را نابود کرده اند. در ایران نیز بخش های وسیعی از درختان و جنگلها نابود و بجای آنها زراعت، شهرکها و شهرها بنا شده است. جنگلهی آمازون قست عظیمی از اکسیژن تنفسی انسانها را در جهان تامین می کند، دارای بزرگترین منابع آب شیرین در جهان استو گیاهان دارویی آن شفابخش بسسیاری از بیماری هاست. کاشت گونه های بومی باعث ازبین رفتنموجوداتحیوانی گوچک و بزرگ منطقه خواهد شد. هم آهنگی و هم دلی با محیط زیست مانند همدلی و یکدلی با دوست است.در حالی که مشغول نوازش دست راست دوست خود هستید قادر نخواهید بود دست چپاو را قطع کیند. زیست شناس معروف Aldo Leopold

دیدگاه های مرتبط با "تهدید تنوع زیستی"

0 دیدگاه