انفجار جمعیت

شمار انسانها جمعیت سیاره زمین تقریباً بالغ بر 6 میلیارد نفر است و در هر ثانیه هم 3 نفر به آن اضافه می شود .با چنین روندی سالانه 90میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. با این حساب احتمالاً جمعیت جهان طی یک قرن به 12 میلیارد نفر برسد . چرا باید چنین رشدی وجود داشته باشد و چهره جمعیت جهان در آینده چگونه خواهد شد ؟ پراکندگی نامتعادل انسانها هر نقطه روشن در روی کره زمین نمایانگر 500000 نفر سکنه است.انسانها به صورت نامتعادل بر روی کره زمین پراکنده شده اند .جمعیت جهان به خصوص در جنوب و شرق آسیا متعدد است .این منطقه به تنهائی نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است . انفجار جمعیت جهان همان گونه که سده بیست و یکم نزدیک می شود اخبار مغشوشی در باره رشد جمعیت جهان بگوش می رسد. هراس شایع در دها های قبل که رشد انفجار گونه ی جمعیت به سرعت منابع زمین را پشت سر می نهد، فروکش کرده است. کاهش تعداد زاد و ولد باعث کاهش رشد جمعیت شده است و این شانس وجود دارد که رشد جمعیت در سده بعد متوقف گردد. اما با این وجود، این واقعیت که جهان جمعیتی معادل 5/9 میلیارد و با افزایش 90 میلیون نفر در سال دارد که از 1960 تا کنون دو برابر شده است، پابرجاست. فاجعه ممکن است رخ دهدو ممکن است که رخ ندهد. این نظریه یک متخصص جمعیت شناس بنام (خوءل ای کوهن) می باشد. اما از دید وی یک چیز قطعی به نظر می رسد که با افزایش جمعیت ما در برابر گزینه هایی که به طور فزاینده دشوار می شوندقرار می گیریم:حفظ محیط زیست با افزایش رشد اقتصاد، این گزینه دشوار روبروی ما قطعا در آینده دشوارتر خواهد شد. در کشورهای اروپا و آفریقا رشد جمعیت به سرعتدر جهت مخالف یکدیگر پیش می رمی روند.این درحالی است که رشد جمعیت در اروپا سیر نزولی را طی می کند اما در آفریقا رشد سریع جمعیت ادامه دارد. در سال 1980 میلادی جمعیت آفریقا 470 میلیون نفر بود و در سال 1998 به جمعیتی بالغ بر 763 میلیون نفر رسید.طبق پیش بینی در سال 2050 میلادی جمعیت این قاره به دو میلیارد و یکصد میلیون نفر خواهد رسید.در قسمت آفریقای جنوبی هر زن 6 با تولد داشته است. در حالیکه در اروپا بطور متوسط1.4 بوده و آمار نشان می دهد که زاد و ولد در اروپا خیلی سریع رو به کاهش می رود. طبق برنامه تنظیم خانوده در اروپاف رشد جمعیت در سال 2050 میلادی 12 درصد کمتر خواهد شد. و بنابر این جمعیت آن ار 728 میلون نفر به 638 میلون نفر کاهش خواهد یافت.

دیدگاه های مرتبط با "انفجار جمعیت"

0 دیدگاه