غریزه مادری

فیلم مستند برادران امیدوار که به کارگردانیدر 70 میلیون سال قبل نوعی از دایناسورها در سرزمینهای مغولستان به حرکت درآمدند. SAUROPHUS احتمالاً تخم گذاری خود را در یک زمان انجام می دادند . برای خوابیدن روی تخمها که وزن سنگین مادر باعث شکستن تخم ها می شد .ابتدا روی تخمها را از علف انباشته می کرد . پس از خارج شدن جوجه ها از تخم یک یک آنها را مدتها زیر نظر داشت

دیدگاه های مرتبط با "غریزه مادری"

0 دیدگاه