دفتر یاد بود برادران امیدوار

برادران امیدوار آلبوم نفیسی تهیه کرده بودند که دارای جلدی از جنس پارچه و فلز با نقوش گیاهی و در مرکز تزیین شده با کره زمین و حک نام ایران بود. 

اولین فردی که این دفتر را با نوشتن مطلب زیبایی افتتاح نمود پدر این دو برادر بود ، در طی سفر بسیاری از شخصیت های تراز اول کشور های مختلف جهان با امضا و نوشته ان را مزین کرده اند.


دفتر یاد بود برادران امیدوار

دیدگاه های مرتبط با "آلبوم امضاء شخصیت ها"

0 دیدگاه