تمدن باستانی اینکامحل زندگی و تمدن اینکاها در آمریکای جنوبی

در سرزمين افسانه آميز خورشيد پرستان قدم در سرزميني گذاشتيم كه پيش از كشف دنياي نو , نيز داراي تمدني كهن بود در تاريخ اطلاعات چنداني در خصوص قبايل و اقوامي كه پيش از «اينكا» در سرزمين‌«پرو» مي‌زيسته‌اند، نيامده است.

اما مي‌توان گفت كه اين كار تمدن خود را براساس تمدني كه پيش از آنان وجود داشت پايه ريزي كردند در ارتفاعات سلسله جبال "آند" ویرانه "ساکس وومان " نمایانگر تمدن قوم "اینکا " مهاجمین اسپانیایی "پیزارو " امپراتور اینکا را اسیر و بعد از اینکه چند اطاق خود را از طلا و نقره آنها انباشته کرد، سپس اسیر خود را کشت و کشور پرو را تسخیر نمود قوم اينكا در اوايل تاريخ دانش آبياري داشته و خانه‌هايشان را از سنگ مي‌ساختند و با حجاري و نقاشي روي ظروف آشنا بودند. مردم اين سرزمين به ساخت زيور آلات از طلا و فيروزه مهارت داشتند و براي زينت خود استفاده مي‌كردند و همچنين آئينه‌هايي از ذغال سنگ بي دود درست مي‌كردند. آنان جمجمه‌هاي اطفال را به اشكال گوناگون در مي‌آوردند و استخوانهاي مردگان را رنگ سرخ مي‌زدند. تنها فلزي كه مي‌شناختند طلا بود و سپس در گوشه‌اي از اين سرزمين به مس نيز دست يافته بودن كه آن را با طلا مخلوط مي‌كردند مردم اينكا در سواحل شمالي پرو ,هنر «شيمو» را نيز به خوبي پرورانده بودند. «شيمو» نام امپراطوري نيرومندي است كه تا زمان تسلط قوم «اينكا» در اين سرزمين حكم فرمائي داشته است. البته ميگويند كه پيش از «شيمو» نيز تمدن ديگري وجود داشته است هنر شيموي قديم داراي دو مرحله بوده «موشيكا» و «شيمو».

قابل ذكر است كه تمدن قبيله موشيكا حدود پانصد سال تداوم داشته است ما به زيارت «خانه خورشيد» بزرگترين ساختماني كه از قوم اينكا به جا مانده است رفتيم. ساختماني شبيه به احرام مصر و داراي 23 متر ارتفاع كه طول قاعده آن 103 متر است و در جنوب آن صفحه‌اي را ساخته‌اند با 228 متر طول و 136 متر عرض بود از ديگر هنرهاي اين قوم مي‌توان به قنات‌هايي كه ساخته‌اند اشاره كرد، قنات‌هايي به طول 1400 متر و ارتفاع 15 متر. يكي از كانال‌هاي آبياري ساخته شده توسط اين قوم متمدن داراي 120 كيلومتر طول بود امپراطوري اينكا از نظر ادراي به چهار ايالت تقسيم‌بندي شده بود كه هر يك از آنها «سوپر» خوانده مي‌شود و بناي اين سيستم جهات اصلي يعني مشرق، مغرب و شمال و جنوب بود كه پيش از اينكا نيز مرسوم بوده است، اما پايتخت به دو منطقه پائين و بالا تقسيم‌بندي شده است كه اينكاها ابداع كرده‌اند و جالب اينكه دو ايالت از چهار

جشن باستانی اینکاها

ايالت با نيمي ديگر از پايتخت ارتباط داشتند چهار شاهراه از پايتخت به حاكم نشين چهار ايالت كشيده شده تا مرزهاي كشور از طريق اين چهار جاده ارتباط برقرار باشد. قابل ذكر اينكه اين جاده حيرت مهاجمين اسپانيائي‌ها را بر انگيخته بود، اما عجيب‌ترين پديده در تمدن اينكا سيستم حمل و نقل آنان بود كه فقط توسط انسان‌ها انجام مي‌گرفت. در طول جاده‌ها، در فواصل منظمي مهمانسراهايي با نام «تامبو» ساخته شده بود تا مسافراني كه در طو ل اين جاده‌ها سفر مي‌كردند از اين مهمانسراها استفاده مي‌كردند از همه مهم‌تر اينكه اين جاده‌ها براي برقراري ارتباط سازمان‌هاي اداري و ارسال اخبار و اطلاعات از گوشه‌يي به گوشه ديگر منطقه فرماندهي مورد استفاده قرار مي‌گرفت چاپارخانه اينكا يكي از بزرگترين چاپارخانه‌ها به شمار مي‌رود. براي رساندن پيام يا فرمان، منزل به منزل يك نفر مي‌ايستاد و همين كه پيام به دستش مي‌رسيد تا منزل بعدي مي‌دويد كه، اين چاپارخانه را «هاسكي» مي‌ناميدند. هاسكي به آنكه نفسي تازه كند از اين منزل تا منزل بعدي مي‌دويدند بدينوسيله خبر را به «هاسكي» دوم مي‌داد و به همين ترتيب انتقال خبر يا فرمان ادامه مي‌يافت تا هر دستوري كه از پايتخت صادر مي‌شد در كوتاه‌ترين زمان به نقاط مختلف اين تمدن كهن مي‌رسيد حكام هر يك از چهار ايالت از ميان بستگان نزديك اينكا انتخاب مي‌شدند و اين كار اجباري بود و هر كدام از اين حكام را «كاپاك» مي‌ناميدند. شوراي عالي اينكا از چهار «كاپاك» تشكيل مي‌شد و در سايه اين چهار حاكم قدرت امپراطوري اينكا در سراسر كشور بسط و توسعه داشت

اینکا


دیدگاه های مرتبط با "اینکا"

0 دیدگاه